top of page

REGULAMIN

1. Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin obiektu obowiązuje na terenie obiektu Dzikolas Glamping i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.

 2. Wynajmujący obiekt zwany jest w dalszej części regulaminu Gospodarzem, natomiast najemca obiektu 'Gościem'.

 3. Opiekunem Gościa jest Gospodarz- właściciel obiektu Dzikolas Glamping lub jego pracownik.

 4. Niniejszy regulamin określa zasady odpowiedzialności oraz przebywania na  terenie obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji.

 5. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub online poprzez stronę internetową www.dzikolas.pl . Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 6. Regulamin Dzikolas Glamping jest dostępny na stronie internetowej obiektu oraz w każdym namiocie.

2. Doba hotelowa

 1. Obiekt noclegowy  zwany w dalszej części 'Jurtą' wynajmowany jest na doby.

 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 a kończy o godzinie 12:00 dnia następnego.

 3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w momencie najmu jurty, przyjmuje się, że namiot został wynajęty na minimalną możliwą rezerwację -dwie doby.

 4. Dzikolas Glamping zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Obiekcie w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

3. Rezerwacja, meldunek, anulowanie rezerwacji

 1. Rezerwacji można dokonać poprzez stronę internetową www.dzikolas.pl,  telefonicznie dzwoniąc do pod nr gospodarza (+48 509334755) lub osobiście w domu Gospodarza, który znajduje się na terenie obiektu Dzikolas Glamping pod adresem Hutki 37, 22-440 Kransobród.

 2. Po dokonaniu rezerwacji i dokonaniu przelewu na konto Dzikolas Glamping, Gość otrzymuje drogą mailową potwierdzenie rezerwacji, która zawiera warunki rezerwacji. Aby dokonać rezerwacji należy uiścić opłatę  zadatku w wysokości 30 %  wartości pobytu, pozostałą kwotę należy zapłacić za cały okres pobytu najpóźniej  w dniu przyjazdu - przelewem, gotówką, kartą lub BLIKIiem

 3. Jeśli opłata zadatku nie wpłynie na konto bankowe Dzikolas Glamping w terminie wyznaczonym w umowie wstępnej rezerwacji lub wpłynie później, Dzikolas Glamping zastrzega sobie prawo do sprzedaży terminu pobytu w  jurcie innej osobie i anulowania rezerwacji. 

 4. W przypadku anulowania przez Gościa gwarantowanej rezerwacji do 14 dni przed rozpoczęciem pobytu – Dzikolas Glamping zwraca kwotę zadatku lub całości zapłaty, poniżej 14 dni  przed rozpoczęciem pobytu – Dzikolas Glamping nie dokonuje zwrotu zadatku , istnieje możliwość przełożenia terminu na inny dostępny, zadatek zostanie zaksięgowany do innego terminu.

 5. W przypadku katastrofalnych sytuacji, niezależnych dla obu stron tj. Państwo Polskie lub UE zakazuje zgromadzeń, albo Państwo Polskie lub UE wprowadza Obostrzenia dla podróżujących, co całkowicie uniemożliwi przyjazd Najemcy oraz jego gości, Gospodarz zobowiązuje się do anulowania rezerwacji i zwrotu 100% kwoty opłaty.

 6. Dla bezpieczeństwa Gości, Gospodarz zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w rezerwacjach i obiekcie zależnie od sytuacji panującej w kraju.

 7. Dla bezpieczeństwa Gości w jurcie mogą przebywać maksymalnie 4 osoby. 

 8. Gość nie może przekazywać namiotu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt. Z wyjątkiem wykupionych Voucherów prezentowych.

 9. Osoby, które nie są uwzględnione w rezerwacji, nie mogą przebywać na terenie Dzikolas Glamping jako osoby zaproszone przez Gospodarza. Za każdą dodatkową osobę wprowadzoną na obiekt bez wcześniejszego uzgodnienia jest dodatkowa opłata w wysokości 200 zł/osoba lub 250 zł/osoba w przypadku gdy dana osoba spędzi noc w namiocie.

 10. Wtargnięcie na teren obiektu 'Dzikolas Glamping' zgodnie z artykułem 156 art. 157 kodeksu wykroczeń podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny, zgodnie z artykułem 51 kodeksu wykroczeń par. 3 pomocnictwo są karalne.

 11. Dzikolas Glamping może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Glampingu wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika obiektu lub innych osób przebywających w Dzikolas Glamping, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania obiektu.

 12. Dzikolas Glamping zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.

 13. Dzikolas Glamping zastrzega sobie prawo do pobrania należności za cały pobyt podczas dokonywania czynności rejestracyjnych.

 14. Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu.

 15. W przypadku opuszczenia przez Gościa obiektu w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, różnica w kosztach pobytu nie zostanie zwrócona.

 16. W przypadku nie przybycia Gościa do obiektu w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, Dzikolas Glamping nie zwraca kwoty wpłaconego zadatku.

 17. Przyjazd  Gościa jest możliwy w godzinach 16:00-20:00, w przypadku innych godzin przyjazdu należy poinformować o tym Gospodarza obiektu telefonicznie lub mailowo. 

4. Zasady SPA

GORĄCA BECZKA ZASADY

 1. Korzystanie z beczki jest dozwolone dla osób dorosłych. Dzieci mogą korzystać z niej na odpowiedzialność i pod opieką rodziców.

 2. Podczas korzystania z beczki należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez gospodarzy lub pracowników.

 3. Z beczki korzystać mogą jedynie osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów. Wstępu do balii zabrania się w szczególności osobom:

  • z chorobami serca, nadciśnieniem i chorobami naczyń krwionośnych,

  • z chorobami tarczycy, klaustrofobią, epilepsją, ostrymi stanami reumatycznymi,

  • z nowotworami, ostrymi infekcjami i stanami astmatycznymi,

  • z podwyższoną temperaturą ciała,

  • kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży,

  • zmęczonym, pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

 4. Wchodząc do beczki korzystający potwierdza, że jego stan zdrowia pozwala na taką formę rekreacji. Za szkody, w tym skutki zdrowotne przebywania w balii nie ponosimy odpowiedzialności.

 5. Przed wejściem do balii należy:

  • zdjąć wszystkie przedmioty metalowe,

  • zdjąć okulary i szkła kontaktowe,

  • dokładnie umyć całe ciało pod prysznicem mydłem, a następnie wytrzeć do sucha,

  • zdjąć obuwie.

 6. Zabrania się kładzenia jakichkolwiek przedmiotów (ręczników, szlafroków itp.) na piecu lub w jego pobliżu.

 7. Pierwszym rozpaleniem ognia w piecu beczce mogą zajmować się jedynie nasi pracownicy. Podczas korzystania z beczki nie wolno stosować żadnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji. Kąpiele ziołowe przygotowywują pracownicy obiektu.

 8. Jeśli goście wynajęli beczkę na dłużej niż na 2 godziny, zostaną poinstruowani jak dokładać do pieca, 

 9. Nie należy dotykać elementów pieca w beczce, tych wystających na powierzchni ani tych zanurzonych w wodzie – mogą być bardzo gorące!

GORĄCA BALIA DWUOSOBOWA ZASADY

1. Zasady dotyczące kąpieli w gorącej beczce w pkt 1-6 pokrywają sie z zasadami kąpieli w dwuosobowej balii.

2. Zabrania się ingerowania w części elektryczne balii.

3. Pierwszą kąpiel przygotowuje Gospodarz lub pracownik obiektu, stąd prosimy o informację nt godziny przyjazdu.

SAUNA ZASADY

UWAGA: ISTNIEJĄ PEWNE GRUPY CHORÓB I DOLEGLIWOŚCI, KTÓRE STANOWIĄ PRZECIWWSKAZANIE DO KORZYSTANIA Z SAUNY.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem. Dzieci i osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny tylko pod opieką i na odpowiedzialność rodziców. Wchodząc do ruskiej bani i balii korzystający potwierdza, że jego stan zdrowia na to pozwala. Za szkody zdrowotne związane z przebywaniem w saunie, powstałe z przyczyn nieleżących po naszej stronie, nie ponosimy odpowiedzialności.

 

Bezpieczeństwo:
 • obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych

 • korzystający z sauny ponoszą materialną odpowiedzialność za uszkodzenia i szkody powstałe z ich winy

 • nie wolno dotykać pieca, jest bardzo gorący; rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci

 • podczas korzystania z sauny nie wolno stosować żadnych własnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji

 

JAK KORZYSTAMY Z SAUNY

 • nie należy wchodzić do sauny ani głodnym (grozi to omdleniem), ani z pełnym żołądkiem

 • przed wejściem do sauny obowiązkowo bierzemy prysznic

 • nie wolno wchodzić do sauny z nałożonymi na twarz i ciało kremami; wchodzimy bez metalowych przedmiotów (niebezpieczeństwo poparzenia), okularów i szkieł kontaktowych

 • do sauny wchodzimy po wytarciu ciała do sucha, obuwie zostawiamy przed wejściem.

 • do sauny wchodzimy nago (nie w kostiumie)  lub owinięci ręcznikiem, w którym zostajemy, albo który rozkładamy na ławce.

 • udostępniamy również gościom męskie oraz damskie parea do sauny

 • podczas siedzenia lub leżenia w saunie konieczne jest podłożenie ręcznika pod całe ciało.

 • od czasu do czasu można polać kamienie wodą w cebra – wzrasta wówczas wilgotność i temperatura w  saunie

 • bezwarunkowo przerywamy pobyt w saunie, jeżeli czujemy, że organizm ciężko znosi wysoką temperaturę. Niewskazane jest samotne korzystanie z sauny

 • najlepiej zaplanować od 2 do 3 wejść, przy czym 1 wejście maksymalnie do 15 minut.

 • można stopniować czas pobytu w saunie zaczynając w pierwszym wejściu od 5 minut, a kończąc na 15 minutach

 • po wyjściu z sauny polecamy  ochładzanie organizmu - do dyspozycji mają Państwo zimny prysznic pod drzewem, prysznic wrażeń - tylko dla osób korzystających wcześniej z tego typu schłodzenia oraz wannę z zimną wodą.

 • Należy stopniowo ochładzać organizm, gdyż gwałtowne ochładzanie ciała jest szkodliwe dla zdrowia. Schładzanie zaczynamy od stóp a kończymy na okolicach serca.

 • Następnie otulamy się w ręcznik lub własny szlafrok i odpoczywamy w strefie Relaksu, popijając wodę lub herbatę ziołową. W trakcie pobytu w saunie organizm traci ok. 0,5 -1,5 litra płynów, dlatego bardzo ważne jest uzupełnienie ich na godzinę przed wejściem do sauny oraz podczas i po sesji, najlepiej wodą mineralną, herbatą, naturalnymi sokami. W związku z dużą utratą płynów zawroty głowy w saunie mogą być objawem odwodnienia organizmu.

5. Odpowiedzialność glampingu Dzikolas

 1. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.

 2. Gość powinien zawiadomić Gospodarza lub jego pracownika o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane do depozytu. Dodatkowo Dzikolas Glamping zapewnia sejfy , w  celu zabezpieczenia wyżej wymienionych rzeczy.

 4. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

 5. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe oraz żywe zwierzęta niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu obiektu, czy poza terenem obiektu.

 6. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe oraz inne wywołane przez żywioły.

6. Odpowiedzialność gościa

 1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych, którzy biorą na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.

 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub z winy osób wspólnie przebywających.

 3. Obiekt zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.

 4. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w namiotu, Gość jest zobowiązany poinformować o tym pracownika lub Gospodarza osobiście lub pod numerem telefonu 669 691 666

 5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Dzikolas Glamping może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań obiektu, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.

 6. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający obiekt powinien każdorazowo sprawdzić urządzenia elektryczne, wyłączyć je z prądu, zakręcić krany i zamknąć zasłony namiotu.

 7. Obiektowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do obiektu, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

 8. Gość jest zobowiązany do korzystania z klimatyzacji lub ogrzewania zgodnie z ogólnymi zasadami korzystania z tego typu urządzeń - w przypadku uruchomienia urządzenia, wszystkie drzwi i okna powinny być zamknięte, W trakcie nieobecności Gościa w jurcie urządzenie powinno być wyłączone lub ustawione w minimalnym zakresie.

 9. Zabronione jest palenie na terenie obiektu  czy w namiotach z wyjątkiem miejsc ogniskowych.  W wyjątkowych sytuacjach można palic na tarasie, zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo oraz biorąc pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody. W przypadku złamania zakazu, Gość zostanie obciążony kwotą 1000 zł .

 10. Gośc jest zobowiązany do zgaszenia wszelkich świec podczas jego nieobecności w Jurcie luba podczas snu.

 11. Zabrania się spania zwierząt w łóżku lub na innych meblach.

7. Postanowienia dodatkowe

 1. Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w obiekcie przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt gościa na wskazany adres.

 2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, obiekt przechowa przedmioty na koszt właściciela, przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przejdą one na własność Dzikolas Glamping. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

 3. W Dzikolas Glamping obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 07:00 dnia następnego, z wyjątkiem zaplanowanych imprez lub porozumienia w tej sprawie z innymi gośćmi.

 4. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Dzikolas Glamping nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

 5. W obiekcie akceptujemy pobyt zwierząt.

 6. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję, a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Dzikolas Glamping bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w obiekcie.

 7. W  Jurtach nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.

 8. Dane osobowe Gości są przetwarzane w celu świadczenia usług hotelarskich. Administratorem danych osobowych jest Glamping Hutki Magdalena Likos, Hutki 37, 22-440 Krasnobród. 

 9. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości obiektu.

 10. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w namiotach wyposażeniu poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości.

 11. Aktualny cennik usług i opłat w Dzikolas Glamping znajduje się w na stronie internetowej www.dzikolas.pl

 12. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane do Gospodarza lub pracownika obiektu pisemnie na adres e-mail: kontakt@dzikolas.pl

 13. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem, a Dzikolas Glamping jest sąd właściwy dla siedziby głównej Dzikolas Glamping.

 14. Dla bezpieczeństwa naszych gości teren Dzikolas Glamping jest częściowo monitorowany , Gość zostanie poinformowany o każdej kamerze na terenie Obiektu.

bottom of page